Característica

Gestión de notificaciones  

Notificaciones

Configure los agentes de notificación que desee. Por ejemplo, puede elegir entre correo electrónico, SMS, webhook, etc. Si tiene su propio agente de notificación que le gustaría agregar, háganoslo saber y luego analizaremos las posibilidades.

Notificaties

Stel je gewenste notificatie agents in. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit E-mail, SMS, Pushbullet, webhook, etc. Heb je een eigen notificatie agent die je zou willen toevoegen? Laat het ons weten. We denken graag mee in de mogelijkheden.

Notifications

Set up your desired notification agents. For example, you can choose from E-mail, SMS, webhook, etc. If you have your own notification agent that you would like to add, let us know, then we will discuss the possibilities.

Benachrichtigungen

Richten Sie Ihre gewünschten Benachrichtigungsagenten ein. Sie können beispielsweise zwischen E-Mail, SMS, Webhook usw. wählen. Wenn Sie einen eigenen Benachrichtigungsagenten haben, den Sie hinzufügen möchten, lassen Sie es uns wissen, dann besprechen wir die Möglichkeiten.

Les notifications

Configurez vos agents de notification souhaités. Par exemple, vous pouvez choisir entre E-mail, SMS, Webhook, etc. Si vous souhaitez ajouter votre propre agent de notification, indiquez-le-nous, nous en discuterons des possibilités.

Centro de notificaciones

Las notificaciones generadas por eventos se muestran en el centro de notificaciones. Esto se basa en los usuarios, por lo que solo los usuarios que se agreguen a un evento verán la notificación en el centro de notificaciones.

Agentes de notificación

Hay una serie de agentes de notificación que pueden ser configurados por un administrador. Estos son, por ejemplo, correo electrónico, SMS y Webhook. Cuando un usuario ha agregado su número de teléfono, también puede recibir una notificación por SMS.